header-top

Online Payment App

Tarifnik naknada ESP BH d.o.o.


Fizička lica:

 • Download aplikacije0,00 KM
 • Održavanje OPA računau skladu sa važećim tarifama partner banke
 • Plaćanje putem eUplatnice0,40 KM (za svaku pojedinačnu transakciju)
 • Plaćanje kod OPA trgovaca0,00 KM
 • Dopuna telecom operatera0,00 KM
 • Bonovi0,00 KM
 • Gaming dopuna0,00 KM
 • Prijenos sredstava između OPA korisnika0,00 KM
 • Chat usluga među OPA korisnicima0,00 KM

Pravna lica:

 • Naknada za web pos implementaciju u sistem trgovca 0,00 KM
 • Naknada za punu integraciju u sistem trgovcautvrđuje se ugovorom na osnovu tržišnih cijena
 • Naknada/provizija po obavljenoj OPA transakciji utvrđuje se ugovorom na osnovu tržišnih cijena i usvojenim rasponom naknada po djelatnostima
Jedinstvena stopa % u odnosu na vrijednost transkacije Ugostiteljski objekti Taxi vozila Benzinske pumpe Štandovi
(cvjećara, pijaca i sl.)
Apoteke Uslužni objekti
(frizeri, razni zanati i sl)
Trgovački lanci Ostalo
Jedinstvena stopa % u odnosu na vrijednost transkacije 2.50% - 3% 2% - 3% 1.10% - 1.80 2.50% - 3% 1.10% - 2.50% 2.5% - 3% 0.75% - 1.80% od 1%
 • Obuka uposlenika kod OPA trgovca0,00 KM
 • OPA reklamni materijal 0,00 KM
 • Jedna objava novog OPA trgovca na Fb i LinkedIn mreži0,00 KM

Sve navedene cijene su podložne promjenama koje je ESP BH d.o.o. dužan objaviti na www.opa.ba